Ether-1 Project Ethos

Ether-1: Decentralize Everything!

Hey & Welkom op het Ether-1 Project Documentatie Portaal!

> Wat is Ether-1?

Het Ether-1 project richt zich tot de manier hoe informatie wordt gedeeld en beheerd op het internet, dit door een nieuwe oplossing te bieden voor hoe bestanden fundamenteel worden opgeslagen en gebruikt. Het doel is om alle informatie te decentraliseren en individuen de mogelijkheid te bieden om hun eigen gegevens, zowel openbaar als privé te controleren alsook te beveiligen.

Stel je een wereld voor waarin alle inhoud van sociale media volledig binnen het publieke domein gehouden wordt en 100% onveranderlijk is . Stel u zich eens een stemsysteem voor, dat totaat niet hackbaar is en met volledige transparantie werkt. Stel u een versie voor van het internet waar Google, Facebook en Amazon niet de overgrote meerderheid van alle webinhoud en verkeersstroom beheren. Het idee van een volledig gedecentraliseerd en gedemocratiseerd web is niet alleen een utopische droom. Het is nu ook haalbaar. Ons project heeft het doel om dit alles samen te brengen door een volledige gedecentraliseerd ontwikkel- en contenthostingplatform aan te bieden, dat door iedereen kan worden gebruikt.

De technologische bouwstenen van het Ether-1 contenthostingplatform bestaat uit ondermeer, blockchaintechnologie in combinatie met slimme contracten (Ook wel gekend als smart-contracts), masternodes en het InterPlanetair Bestandssyteem (InterPlanetary File System).

Terwijl het Ether-1 project ijverig werkt om de aard van hoe bestanden worden opgeslagen en verwerkt worden een volledige ommekeer wil geven, zullen we ons ook blijven focussen op het zelfde niveau van vastberadenheid aan hoe het project functioneert met een allesomvattende gemeenschap. Een levendige gemeenschap bestaande uit bewezen, professionele en gepassioneerde individuen is de primaire en belangrijkste bouwsteen voor nieuwe systemen die een eigen beheer hebben die met Ether-1 zullen worden ingebouwd. Het doel van dergelijke systemen is om decentralisatie op menselijk niveau aan te bieden door beproefde concepten, zoals functiescheiding, democratisch debat en eerlijke verkiezingen in de volgende evolutie van het internet.

(Vertaling door Ether-1 Discord lid Dylie#8480.)

Last updated